Tallózás Bucsu múltjaban

Dublin Core

Title

Tallózás Bucsu múltjaban
Stöbern in Bucsus Vergangenheit

Description

A szerző ismerteti a falu történetét, megemlít számos családot (a szalónaki Dániel, a kisgeszéni Szabó, a szalakoppányi és rábabogyoszlói Vajda, a dukai és szentgyörgyvölgyi Széll, a hertelendi Hertelendy családokat), földbirtokosokat és hivatalnokokat. Szokatlanul nagyszámú kiemelkedő személyiség származott ebből a kis közösségből, akik magas hivatalokat töltöttek be a megyében és az országban. Kuriózumként a szerző kiemeli az országszerte híres szépséget, Hertelendy Anna asszonyt, aki a közhit szerint Zala megye büszkesége volt, valójában a Vas megyei Bucsu szülötte.
Der Autor beschreibt die Geschichte des Dorfes, erwähnt mehrere Familien , Gutsbesitzer und Beamte. Aus dieser kleinen Gemeinde stammten ungewöhnlich viele prominente Persönlichkeiten, die hohe Ämter in der Grafschaft und auf dem Land bekleideten. Als Kuriosum hebt der Autor die landesweit berühmte Schönheit Anna Hertelendy hervor, von der angenommen wurde, dass sie der Stolz des Komitats Zala war, tatsächlich in Bucsu, Komitat Vas, geboren wurde.

Creator

Széll Tamás

Source

Vasi Szemle, 2002/6. 719-737. p

Item Relations

This item has no relations.