Browse Items (11 total)

  • Collection: Körmend - Kirment

I. 2. b. Források a szombathelyi gettó történetéhez.pdf
A körmendi gettót a főszolgabíró 1944. május 9-i utasítása alapján a zsinagóga – Széchenyi út – Rábamellék utca – gróf Apponyi Albert utca – Dienes Lajos utca által határolt területen állították fel. A publikáció ezt a rendeletet ismerteti, név…

VaML_A körmendi gettó területe a település 1930. évi térképére vetítve.jpg
A körmendi gettó területe a település 1930. évi térképére vetítve
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2