A Vas megyei németség helyzete és mozgalmai 1920-1945 között (I-II. rész)

Dublin Core

Title

A Vas megyei németség helyzete és mozgalmai 1920-1945 között (I-II. rész)
Lage und Bewegungen der Deutschen im Komitat Vas zwischen 1920-1945

Subject

A németek kitelepítése 1946
Aussiedlung der Ungarndeutschen

Description

Die Studie diskutiert die Entwicklung der Zahl der im Komitat Vas lebenden Deutschen zwischen den beiden Weltkriegen und beschreibt anschließend die deutschen Bewegungen und die deutschsprachigen Schulen bis 1940. Anschließend bespricht er die einzige lokale Organisation des Ungarischen Deutschen Volkserziehungsvereins (Rábafüzes) und die seit 1940 in jedem Dorf gegründeten Volksbundorganisationen.
A tanulmány a Vas megyében élő németek számának alakulását taglalja a két világháború k0z0tt, majd ismerteti a németség mozgalmait és az 1940-ig tartó időszak német nyelvű iskoláit. Ezután a Magyar Német Népoktatási Szövetség egyetlen helyi szervezetét (Rábafüzes) tárgyalja, és megvitatja az egyes falvakban 1940 óta kialakult Volksbund szervezeteket.

Creator

Zielbauer György

Source

Vasi Szemle 1981/1 és 1981/2. (35. évfolyam, 1-4. szám) 116 – 131. o. és 237 – 245. o.

Date

2020

Language

Magyar
Ungarisch

Item Relations

This item has no relations.